Železničná stanica v Kežmarku

V severozápadnej časti mesta na terase vo svahu na Michalskom návrší nad historickým jadrom postavili v rokoch 1914 – 1916 honosnú a svojím architektonickým výrazom ojedinelú budovu železničnej stanice, vymykajúcu sa z radu inak uniformne riešených stavieb, súvisiacich so železnicami. Rozsiahlej symetrickej, monumentálne pôsobiacej stavbe dominuje centrálna prevýšená a zo strany mesta predsunutá časť s výraznou dekoratívne stvárnenou atikou. Obe bočné krídla prepojené s hlavnou stavbou prízemnými objektmi so sedlovou strechou ukončujú dvojpodlažné päťosové symetrické budovy s manzardovými strechami. Vonkajšie výzdoba fasád i hlavnej haly čerpá z klasických motívov, avšak už ovplyvnených secesným stvárnením. Secesia sa uplatňuje pri okenných a dverných výplniach. Drevené nástupište tektonikou a výtvarným detailom nadväzuje na tradičné drevené stavby v tatranskej oblasti.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa