Zámok Bojnice

Dominantu širokého údolia hornej Nitry tvorí pôvodne stredoveký hrad na travertínovom kopci. Gotický, renesančne a barokovo upravovaný hrad radikálne prestavali na prelome 19. a 20. storočia. Impulz na romantickú prestavbu vzišiel od kultivovaného milovníka umenia, vtedajšieho majiteľa Jána Pálfiho (Pálffy). Realizátor stavby, skúsený architekt Jozef Hubert, zakomponoval do interiérov cenné originály z Pálfiho bohatej umeleckej zbierky. Pre architektonické a výtvarné prvky voľne čerpal vzory zo stredovekých objektov Talianska a Francúzska. Keďže hrad patrí medzi najobľúbenejšie turistické ciele, časť z pôvodného zariadenia je sprístupnená v rámci muzeálnej expozície.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa