Začiatky

V období priemyselnej revolúcie bolo Slovensko súčasťou Rakúska-Uhorska. Proces industrializácie v tejto monarchii prebiehal oneskorene, no v kontexte dejín dizajnu má mimoriadny význam produkcia rakúskej firmy Thonet zameranej na výrobu nábytku z ohýbaného dreva.
Jej zakladateľ Michael Thonet patril okolo polovice 19. storočia k pionierom rodiacej sa dizajnérskej profesie. V poradí tretiu továreň založil Thonet vo Veľkých Uherciach na území Slovenska (1867). Vyrábal sa v nej aj najslávnejší Thonetov produkt – stolička č.14, dokonca tu došlo k jej nezanedbateľnej inovácii. Od konca 60. rokov 19. storočia začalo na Slovensku Thonetovej firme konkurovať niekoľko výrobcov podobného sortimentu: Harnisch v Banskej Bystrici, Eisler v Košiciach, Swoboda vo Zvolene, Dobrovits v Martine. Posledne menovaná firma transformovaná na Tatra nábytok Turčiansky sv. Martin (neskôr Tatra nábytok Pravenec a Tatra nábytkáreň Martin) patrila i v 20. storočí k významným nábytkárskym firmám presadzujúcim progresívny dizajn.
Celkove sa však na Slovensku v 19. storočí rozvinulo len málo priemyselných odvetví, ktorých produkcia bola konkurencieschopná v medzinárodných súvislostiach. Išlo predovšetkým o niekoľko sklárskych a kovospracujúcich podnikov.
Sklárstvo malo na Slovensku dlhú tradíciu, no 19. storočie prežilo len niekoľko sklární. K medzinárodne uznávaným patrila skláreň v Uhrovci založená firmou Schreiber v roku 1874. Jej secesné výrobky podľa návrhov Štefana Šovánku získali zlatú medailu na svetovej výstave v St. Louis v roku 1904. Ešte úspešnejšia bola ďalšia skláreň firmy Schreiber založená v roku 1892 v Lednických Rovniach. Ako prvá v Európe používala na dekorovanie skla pantograf, i v ostatných ohľadoch patrila medzi najmodernejšie vybavené sklárne. Popri rukodielnej produkcii sa sústreďovala na strojovú výrobu pre veľkoodberateľov (kalíškovina, laboratórne a obalové sklo, lampy atď.). Skláreň pod názvom Rona Lednické Rovne existuje podnes a kvalita dizajnu je základom jej obchodných úspechov.
Spomedzi kovospracujúcich podnikov dosiahol mimoriadny úspech podnik Sandrik v Dolných Hámroch založený v roku 1895. Pri výrobe príborov a stolového riadu využíval progresívnu technológiu galvanického pokovovania. Potom, čo výrobky podľa návrhov Jána Peterku získali zlatú medailu na svetovej výstave 1900 v Paríži, dodávala firma Sandrik riad pre najvýznamnejšie európske hotely.
V kontexte industrializačných procesov prebiehajúcich v 19. storočí sa rodil i moderný grafický dizajn. K jeho prvým dokladom možno na území Slovenska radiť litografický plagát A. Lipperta z konca 60. rokov 19. storočia, propagujúci tlačiarsky podnik Jozefa Werfera v Košiciach. V tom období existovali v dvoch najvýznamnejších centrách polygrafie na Slovensku – v Košiciach a v Bratislave – viaceré tlačiarske dielne (v Košiciach okrem Werferovej napr. dielňa J. Zábraczkého, v Bratislave dielne A. Schreibera, C. F. Wiganda atď.). Koncentrácia obyvateľstva v týchto mestách podmienila rozvoj plagátu ako najdôležitejšieho média prvej vývojovej etapy grafického dizajnu. Z obdobia prelomu 19. a 20. storočia sa dochovalo viacero pozoruhodných secesných plagátov a ďalších grafických materiálov súvisiacich so Slovenskom, mnohé však boli tlačené v Budapešti a dosiaľ chýba ich komplexné kritické zhodnotenie.