Vzdelávanie v oblasti kultúry a umenia

Mgr.art. Svetlana Waradzinová

Slovenské umelecké školstvo a vzdelávanie v oblasti umenia a kultúry môžeme rozdeliť do troch základných kategórií:

  1. umelecké vysoké školstvo
  2. verejné a súkromné stredné odborné školy (konzervatória, stredné umelecké priemyslové školy, združené stredné školy so zameraním na umelecké vzdelávanie)
  3. verejné a súkromné základné umelecké školy