Vysielanie

Mgr. Dana Pietsch

Duálny systém vysielania v Slovenskej republike tvorí vysielanie verejnoprávnych médií a vysielanie držiteľov licencií na rozhlasové a televízne vysielanie.