Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Literárny štvrtok, Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ, Vladimír Reisel, Anton Baláž, Jozef Kot, Jozef Šimonovič, 1984 (foto Peter Procházka)

Literárny štvrtok, Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ, Vladimír Reisel, Anton Baláž, Jozef Kot, Jozef Šimonovič, 1984 (foto Peter Procházka)

Literárny štvrtok, Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ, Vladimír Reisel, Anton Baláž, Jozef Kot, Jozef Šimonovič, 1984 (foto Peter Procházka)