Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Peter Bartoš: Ekologický koncept výbehov lesného prostredia ZOO (v spolupráci špecialistov), 1984 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.IM_355)

Peter Bartoš: Ekologický koncept výbehov lesného prostredia ZOO (v spolupráci špecialistov), 1984 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.IM_355)

Peter Bartoš: Ekologický koncept výbehov lesného prostredia ZOO (v spolupráci špecialistov), 1984 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.IM_355)