Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Ľubomír Ďurček: Návštevník, 1980 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.IM_40)

Ľubomír Ďurček: Návštevník, 1980 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.IM_40)

Ľubomír Ďurček: Návštevník, 1980 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.IM_40)