Vybrané štatistické údaje o múzeách na Slovensku 2011 – 2014

Sieť múzeí za roky 2011 – 2014 podľa zriaďovateľov
Rok Spolu Štátne Územná
samospráva
VÚC
Obecné Iné
2011 100 39 35 17 9
2012 102 40 34 19 9
2013 106 40 36 20 10
2014 111 33 35 21 12
Rok Prírastky
počet kusov
Zaevidovaných zbierkových
predmetov – počet kusov
Návštevnosť spolu
2011 56 607 15 828 385 4 239 947
2012 74 077 15 885 796 4 409 577
2013 69 268 16 200 434 4 327 991
2014 102 323 16 332 984 4 211 355