Veľkomoravský dvorec Ducové, Moravany nad Váhom

Strategicky výhodnú polohu na nepravidelnej plošine temena ostrohu výbežkov predhoria Považského Inovca využívali ľudia od mladšej doby kamennej. Ťažisko osídlenia spadá však až do obdobia vrcholného a neskorého stredoveku. Vtedy tu stál veľkomoravský feudálny dvorec z pol. 9. – 10. storočia, ktorý chránilo mohutné palisádové opevnenie. Vnútorný areál opevnenia rozdelený na tri nerovnaké časti vymedzoval osobitný priestor pre rotundu s podkovitou apsidou obkolesenou pohrebiskom. Hoci dvorec zanikol v 11. – 12. storočí, okolo rotundy sa pochovávalo až do 14. storočia. Priebeh opevnenia a pôdorysy stavieb zrekonštruovali na základe výsledkov archeologického výskumu.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa