Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Predrománsky Kostol sv. Juraja, Kostoľany pod Tríbečom (Archív Pamiatkového úradu SR, foto Peter Fratrič)

Predrománsky Kostol sv. Juraja, Kostoľany pod Tríbečom (Archív Pamiatkového úradu SR, foto Peter Fratrič)

Predrománsky Kostol sv. Juraja, Kostoľany pod Tríbečom (Archív Pamiatkového úradu SR, foto Peter Fratrič)