Univerzitné budovy v Trnave

Súbor 9 rozsiahlych barokových stavieb Trnavskej univerzity, prvej úplnej univerzity v Uhorsku, začali budovať začiatkom 17. storočia. Založil ju P. Pázmány v roku 1635. Temer 150 rokov prostredníctvom teologickej, filozofickej, právnickej a lekárskej fakulty šírila vzdelanie v krajine. Dominantou univerzitného súboru je mohutný dvojvežový ranobarokový univerzitný kostol sv. Jána Krstiteľa. Stojí na mieste stredovekého kostola a kláštora dominikánov. Jeho výstavbu zveril v rokoch 1629 – 1637 donátor Mikuláš Esterházi architektom A. a P. Spazzovcom. Na bohatej výzdobe interiéru kostola, ktorej dominuje viac ako 20 metrov vysoký drevený oltár, sa podieľalo viacero talianskych, viedenských i domácich majstrov. V kostole, ktorý patrí k areálu jezuitskej trnavskej univerzity sa uskutočňovali významné teologické rozpravy, ale i promócie bakalárov a doktorov.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa