Divadelné festivaly

Dária Fojtíková Fehérová

Tradícia divadelných festivalov na Slovensku úzko súvisí s bohatou tradíciou slovenského ochotníckeho divadla, ktorého vznik sa datuje do roku 1830 (uvedenie hry Jána Chalupku Kocúrkovo v Liptovskom Svätom Mikuláši). Ochotnícke divadlo dalo základ vzniku profesionálneho divadla, ktorým bolo Slovenské národné divadlo v Bratislave v roku 1920, ale zohralo dôležitú úlohu aj vo formovaní vlasteneckého cítenia a šírení slovenského jazyka. Centrom sa stal Turčiansky Svätý Martin, kde bolo v roku 1922 založené Ústredie slovenských ochotníckych divadiel (ÚSOD). ÚSOD organizoval divadelné preteky a súťažné prehliadky, aby aj takouto formou motivoval súbory k činnosti a podporoval vznik a šírenie pôvodnej dramatickej tvorby. Prirodzeným vyústením regionálnych pretekov bol vznik festivalu, na ktorom sa mohli konfrontovať tie najlepšie súbory z celého Slovenska. Festival Scénická žatva (vznikol v roku 1923) je najstarším festivalom pre neprofesionálne divadlá v Európe, ktorý sa koná každoročne v Martine. Tejto súťažnej prehliadke predchádza séria regionálnych postupových kôl. Na Scénickej žatve sa stretávajú víťazi a postupujúci z regionálnych súťaží, je to teda súťaž toho najlepšieho z ochotníckeho divadla za uplynulú sezónu. Na festivale bývajú dramaturgické, herecké, pohybové či svetelné workshopy a pravidelné hodnotenia súťažných predstavení. Víťaz získava od odbornej poroty cenu za Tvorivý čin roka.
Na Slovensku existuje aj niekoľko tematicky zameraných ochotníckych festivalov s dlhoročnou tradíciou, napr. Gorazdov Močenok (festival amatérskeho kresťanského divadla), festival Aničky Jurkovičovej (hry so ženskou tematikou), Palárikova Raková (pôvodná tvorba) a podobne.
Ochotnícke divadlo je typické skôr pre regióny, preto v roku 2015 vznikol v Bratislave festival Ochotníci, ktorý má za úlohu predstaviť to najlepšie z ochotníckej tvorby posledného obdobia. Festival organizuje Divadlo SkRAT a A4 – priestor súčasnej kultúry a uskutočňuje sa na začiatku divadelnej sezóny, v prvej polovici septembra. 
Festival DIV – Divadelné inšpiratívne vystúpenia sa koná v novembri v Trnave. Ide o festival rôznych foriem ochotníckeho aj profesionálneho divadla. Medzi alternatívnymi projektmi sa nájde aj program pre deti či divácky obľúbené divadlá ako L+S a Astorka. Festival sa odohráva v Divadle Jána Palárika v Trnave.

Medzi najvýznamnejšie festivaly na Slovensku patrí Medzinárodný festival Divadelná Nitra. Koná sa každoročne na jeseň už od roku 1992. Prináša nielen špičkové divadelné mená z celého sveta, ale upozorňuje aj na nových umelcov a podporuje vzájomné medzinárodné spolupráce medzi tvorcami. Program sa orientuje na činohru s prestupmi do tanečného, resp. pohybového, operného i bábkového divadla. Okrem hlavného programu, ktorý tvoria inscenácie zahraničných divadiel a niekoľko slovenských predstavení, sú súčasťou sprievodného programu diskusie, odborné workshopy, pouličné aktivity, výstavy, prednášky či filmové projekcie. Za roky svojej existencie si tento festival získal divákov nielen medzi slovenskými odborníkmi a laickou verejnosťou, ale pevné miesto má aj na mape európskych festivalov.
Druhým veľkým medzinárodným festivalom je Eurokontext.sk, ktorý organizuje Slovenské národné divadlo. Je to festival divadiel V4 a vybraných partnerov z Európskej divadelnej konvencie (ETC), ktorý sa prvýkrát uskutočnil v roku 2014. V zameraní festivalu sa pravidelne strieda činohra a hudobno-dramatický žáner. Výber inscenácií spája téma, ktorou reaguje vždy na aktuálny európsky problém. Vďaka tomu sa na festivale objavujú nielen všeobecné spoločensko-kritické inscenácie, ale aj formálne či tematicky provokatívne. V programe sú pravidelne významné divadlá z celej Európy. Súčasťou sú diskusie a workshopy.

Festival Dotyky a spojenia vznikol v roku 2005 ako najväčšia a najreprezentatívnejšia prehliadka slovenského profesionálneho divadla. Koná sa každoročne v júni v Martine. Jej cieľom je predstaviť to najlepšie zo slovenského divadla v uplynulej sezóne. Súčasťou programu sú predstavenia pre deti, pouličné divadlo a nočné open-air predstavenia. Festival je priestorom pre bilanciu sezóny a stavu slovenského divadla, preto je pravidelnou súčasťou programu odborná teatrologická diskusia o videných predstaveniach. Pre divákov sa po predstavení uskutočňujú rozhovory s tvorcami a hercami. Festival organizuje Slovenské komorné divadlo Martin.

Festival Nová dráma/New Drama sa koná v máji v Bratislave. Vznikol v roku 2005 ako nesúťažná prehliadka inscenácií novej drámy, ktorej cieľom bolo podporiť súčasnú dramatickú tvorbu a jej uvádzanie na Slovensku. Postupne sa transformoval na súťažnú prehliadku najlepších inscenácií slovenskej a zahraničnej súčasnej drámy, ktorá sa uviedla na Slovensku v uplynulej sezóne. O víťazovi, ktorý získa Grand Prix Novej drámy, rozhoduje medzinárodná porota zložená zo slovenských a zahraničných odborníkov. Súčasťou festivalu je sekcia FOCUS, ktorá každý rok predstaví divadlo inej krajiny formou predstavení, prednášok a inscenovaných čítaní. V sprievodnom programe sú prednášky, diskusie, konferencie a vyhodnotenie súťaže Dráma o najlepší súčasný text v slovenskom a českom jazyku.

Ďalším tematickým festivalom je Sám na javisku,  ktorý sa koná vždy v septembri v Trenčíne. Ide o medzinárodný festival monodrám, na ktorom účinkujú herci z celého sveta. Na Slovensku je to jediný festival svojho druhu. Vznikol v roku 1995. Vo svojej dramaturgii sa po dlhé roky snaží nájsť a prezentovať odlišné typy divadla jedného herca  – od klasických monodrám cez tanec, pohybové divadlo, pantomímu, bábkové a alternatívne divadlo až po v súčasnosti populárne one man show.

Letné mesiace ponúkajú realizáciu divadelných predstavení pod holým nebom. Obľúbené Letné shakespearovské slávnosti každoročne ponúkajú niekoľko inscenácií hier Williama Shakespeara v jedinečných kulisách Bratislavského hradu. Festivalové predstavenia sú unikátne aj vzájomnou spoluprácou českých a slovenských tvorcov. Diváci majú možnosť vidieť tých najlepších a najznámejších česko-slovenských hercov vedených tými najlepšími režisérmi.
Už vyše štyridsať rokov sa uskutočňujú vo Zvolene Zvolenské hry zámocké. Je to najstarší plenérový festival na Slovensku. Organizuje ho Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, ktoré každoročne festival otvára predstavením pripraveným špeciálne pre nádvorie Zvolenského zámku. Festival je určený širokému publiku. Súčasťou programu sú predstavenia s populárnymi hercami, ale aj muzikály, študentské produkcie, divadlá poézie a súčasná dráma.
V Bratislave sa v roku 2011 udomácnil festival nového cirkusu Cirkul’art. Ide o medzinárodnú prehliadku kreatívnych a žánrovo pestrých umeleckých produkcií so zameraním na súčasné divadlo a moderný cirkus. Festival sa najprv konal v Medickej záhrade, neskôr v rôznych divadlách. No časť programu sa odohráva na ulici a je voľne prístupná pre všetkých divákov, najmä však pre deti.

Unikátnym festivalom na Slovensku sú Kremnické gagy, jediný festival humoru a satiry v strednej Európe. Vznikol v roku 1981 a na konci leta sa pravidelne uskutočňuje v Kremnici. Na festivale hosťujú divadlá s komediálnymi titulmi, kabarety, satirické produkcie, grotesky, ale aj nový cirkus a pouličné divadlá, najmä zo Slovenska a Čiech. Súčasťou programu sú aj džezové a swingové koncerty, vernisáže a rôzne improvizácie. Festival je národnou súťažou, víťaz získava od Akadémiu humoru cenu Zlatý gunár. V roku 2004 bola v rámci festivalu založená Ulička slávnych nosov, kde sa v duchu hollywoodskych zlatých hviezd každý rok slávnostne odhalí nos významnej slovenskej osobnosti, ktorá zanechala stopu v slovenskom humore (okrem iných Július Satinský, Jaro Filip, Katarína Kolníková, František Dibarbora). Počas festivalu vznikla aj myšlienka na Múzeum gýča, ktoré je odvtedy súčasťou Kremnice so stálou expozíciou vyše 1 000 exponátov.

Festival divadiel Strednej Európy prináša do Košíc začiatkom septembra divadlá najmä z krajín V4 a z bližších či vzdialenejších susedov Slovenska ako Taliansko, Ukrajina alebo Chorvátsko. Bol založený v roku 2007 a pravidelne uvádza okolo desiatky predstavení, prezentácie kníh a semináre. Okrem divadelných priestorov sa festivalové predstavenia odohrávajú v atraktívnych priestoroch košických Kasární/Kulturparku či v Tabačke/Kulturfabrik. Festival ponúka všetky divadelné žánre pre široké spektrum publika.

Víkend atraktívneho divadla sa prvýkrát odohral v pamätný dátum – 17. novembra 1989 – a zároveň je to prvý neštátny festival na Slovensku. V súčasnosti je medzinárodným festivalom, ktorý sa orientuje na alternatívne divadelné formy a ponúka to najzaujímavejšie zo Slovenska a okolitých štátov. Súčasťou podujatia sú okrem divadla aj koncerty, výstavy, diskusie, film, happeningy, performance a nepravidelne aj workshopy. Ide o takmer zimný festival, koná sa v novembri vo Zvolene.

Festival Kiosk sa uskutočňuje na Stanici v Žiline na konci júla a definuje sa ako letný festival „iného“ divadla a odvážneho diváka. Dramaturgiu festivalu tvorí činohra, tanec i performatívne produkcie, ktoré sú provokatívne témou alebo formou. Produkcie sa odohrávajú v priestoroch žilinskej stanice Žilina-Záriečie, rekonštruovanej Novej synagógy a v rôznych priestoroch po celom meste, ktorých výber je súčasťou festivalového zážitku. Na festivale sa odovzdáva cena za svetelný dizajn s názvom POČIN [POUČN] za originálnu prácu so svetlom. Netradičný program dopĺňajú workshopy, diskusie, filmy, ale aj cvičenie a program pre deti.

Festival autorského divadla Pro-téza sa zameriava na tvorcov, ktorí do divadla prinášajú vlastné témy a vlastné texty. Ide o medzinárodný festival, na ktorom je možné vidieť autorské monodrámy, ale aj kolektívne vystúpenia. Organizuje ho A4 – priestor súčasnej kultúry v Bratislave.

Jedným z najnovších festivalov na Slovenku je Vlnoplocha – československý divadelný festival progresívneho autorského divadla. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 2016 v Banskej Štiavnici. Hosťujúce divadlá využívajú na svoje produkcie netradičné priestory, ktoré mesto ponúka. Cieľom je spojiť štiavnického génia loci a inšpiratívne divadlo.

Festival Bábkarská Bystrica existuje už od roku 1977. V roku 2012 pribudol k názvu podtitul Dvojitý impulz, podľa ktorého sa festival delí na Prvý impulz – pre deti a Druhý impulz – pre dospelých. V súčasnosti je Bábkarská Bystrica medzinárodným bienále bábkového divadla pre deti aj dospelých, v roku 2016 sa uskutočnil 20. ročník. Festival organizuje Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici. Počas Prvého impulzu sleduje predstavenia detská porota, ktorá na záver udelí vybranej inscenácii cenu. Súčasťou programu sú workshopy, diskusie a odborné konferencie.

Bábková Žilina je festival profesionálnych bábkových divadiel na Slovensku. Predstavuje to najlepšie, čo sa urodilo v bábkových divadlách za uplynulé dve sezóny. Toto bienále vzniklo v roku 2008 a odohráva sa v Bábkovom divadle Žilina a v rôznych priestoroch mesta. Festival predstavuje bábkové divadlo v celej šírke, predpoludním predstavenia pre deti, popoludní a vo večerných hodinách predstavenia pre dospelých. Program oživujú koncerty, pouličné divadlo alebo pochod ulicou.

Festival Bratislavského bábkového divadla je medzinárodným bienále, na ktorom účinkujú súbory z celého sveta. Každý ročník má svoje špeciálne zameranie, ktoré dramaturgicky prepája inscenácie (Grimmovci, Dobšinský).

Divadlo Ludus v Bratislave organizuje ako bienále festival Puberťák, ktorý je určený predovšetkým tínedžerom. Ide o medzinárodný festival s ťažiskom na slovenské divadlo, ktoré sa venuje problematickej skupine dospievajúcich. Zámerom festivalu je podporiť a inšpirovať tvorcov k systematickej divadelnej – umeleckej i edukačnej práci s mladým publikom. Festival sa koná v novembri.

Bábkové divadlo Košice od roku 2012 organizuje festival VIRVAR – Dni bábkového divadla a hier pre rodiny. Diváci môžu vidieť to najlepšie z bábkových divadiel, navštíviť výstavy, deti majú možnosť zúčastniť sa rôznych workshopov, interaktívnych hier a súťaží. Na festivale sa prezentujú aj divadlá zo zahraničia. Festival sa uskutočňuje v júni v Košiciach.

Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozás je názov prehliadky divadelných škôl a divadiel krajín V4, ktorý od roku 1999 organizuje Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre. Jeho cieľom je prezentácia inšpiratívnych predstavení profesionálnych, alternatívnych a študentských produkcií krajín V4, vytvorenie priestoru na vzájomný dialóg medzi mladými začínajúcimi umelcami  a profesionálnymi tvorcami, priestoru na diskusiu o modernom bábkovom divadle – divadle znaku, predmetu a témy. Predstavenia, vernisáže, čítania, premietania filmov – to všetko sa odohráva počas štyroch júnových dní v Nitre.

Medzinárodný festival vysokých divadelných škôl Istropolitana Projekt dáva možnosť budúcim profesionálnym divadelníkom konfrontovať svoje sily a umelecké videnie. Festival sa uskutočňuje s dvojročnou periodicitou v Bratislave, organizuje ho Vysoká škola múzických umení. Bol založený už v roku 1977. Ide o súťažný festival, o víťazovi rozhoduje medzinárodná odborná porota a každé predstavenie je prístupné aj širokej verejnosti.
Druhá vysoká škola umeleckého zamerania, Akadémia umení v Banskej Bystrici, organizuje od roku 2010 festival Artorium, ktorý je venovaný prezentácii divadelných inscenácií, filmovej tvorbe európskych vysokých umeleckých škôl, výtvarnému a hudobnému umeniu a kreatívnym dielňam. Zámerom Fakulty dramatických umení ako hlavného usporiadateľa projektu je ponúknuť mladým ľuďom priestor na umeleckú tvorbu, na jej prezentáciu a konfrontáciu tvorivých postupov a výsledkov v rámci tvorby európskych vysokých umeleckých škôl, a zároveň povzbudiť záujem o umeleckú produkciu v regióne.

Tradičnou súčasťou jesene v Štúdiu L+S v Bratislave je Festival českého divadla. Jeho cieľom je už od vzniku v roku 1995 udržať kontinuitu a prepojenie medzi slovenským a českým divadlom po rozdelení republiky. České predstavenia pravidelne dopĺňa vernisáž výstavy vybraného českého umelca. Ďalšie bratislavské divadlo Astorka od roku 2005 organizuje Festival Astorka, na ktorom predstavuje divadlá z celej Európy. Popri hlavnom programe prebieha sprievodný program, ktorý pozostáva z koncertov, výstav, premietania filmov.

Na Slovensku existuje aj niekoľko festivalov, ktoré sa zameriavajú na komunitné divadlo respektíve znevýhodnené skupiny. Error je medzinárodný festival bezdomoveckých divadiel. Je jediným festivalom v Európe zameraný na divadlá, v ktorých hrajú ľudia bez domova a inak sociálne vylúčení či znevýhodnení. Organizátorom je Divadlo bez domova, festival sa uskutočňuje koncom roka v Bratislave. Festival Arteterapia sa od roku 2002 odohrával v Banskej Bystrici, v roku 2014 sa presunul do Bratislavy. Dáva priestor angažovanému komunitnému umeniu, ktoré reflektuje spoločensko-politické dianie. Medzi hosťujúcimi divadlami spravidla bývajú divadlá pracujúce s hendikepovanými ľuďmi. Divadelný festival DRAMA QUEER prináša inscenácie s LGBTI problematikou. Cieľom je zviditeľniť skupinu lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových, intersexuálnych a queer ľudí, hovoriť o ich problémoch a pocitoch najmä formou autorského divadla. Festival vznikol v roku 2013 a odohráva  sa v Bratislave. Organizuje ho združenie NOMANTINELS.

Počas leta sa v regiónoch uskutočňuje veľa menších festivalov, ktoré sú určené najmä pre širokú verejnosť, prípadne turistov. Okrem väčších miest sú divadelné festivaly napríklad aj v Tatranskej Lomnici alebo na nádvoriach hradov a zámkov. Ich cieľom je spestriť letnú sezónu, v ktorej majú profesionálne divadlá prázdniny. Tieto festivaly sú charakteristické tým, že program pozostáva bez rozdielu z profesionálnych aj ochotníckych divadiel.

Read More