Trenčiansky hrad

Areál Trenčianskeho hradu patrí k najmalebnejším, najväčším a najvýznamnejším hradným komplexom na Slovensku. Vďaka svojej polohe na strmom vápencovom brale, ktorá umožňuje kontrolovať široké okolie, oddávna lákal k osídleniu. Zvyšky štvorlístkovej rotundy, zrejme kniežacieho kostolíka, odkrytej na hradnej akropole pochádzajú z 9. – 10. stor. Najstaršia v celosti zachovaná, zároveň aj najdominantnejšia časť hradu, veľká veža pochádza z 11. storočia, nadstavovali ju za Matúša Čáka v 13. storočí. Po smrti oligarchu Čáka patril hrad panovníkom. Tí ho rozšírili o reprezentačné gotické palácové stavby a kaplnku. V 15. a 16. storočí pristaval palác a zosilnil opevnenie nový majiteľ, Štefan Zápoľský. V roku 1790 hrad vyhorel a až do 2. polovice 20. storočia pustol bez údržby. Jeho súčasná podoba je výsledkom konzervačných a rekonštrukčných prác. Priamo pod delovou baštou na brale je vytesaný rímsky nápis z roku 179 n. l., z obdobia germánskych vojen o víťazstve II. Rímskej légie, ktorá zimovala v Laugaríciu.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa