Tanečný orchester československého rozhlasu v Bratislave (TOČR)

Myšlienka zriadiť v roku 1961 profesionálny rozhlasový tanečný orchester bola dobrá a mala svoje logické zdôvodnenie. Tanečný orchester československého rozhlasu v Bratislave (TOČRB) ako profesionálne teleso poskytoval priestor pre pôsobenie elitných, vynikajúcich inštrumentalistov a viacerých dirigentov. Okrem toho mali možnosť realizácie aj domáci autori – skladatelia, aranžéri a textári ako aj spievajúci sólisti a „beground“ vokalisti. Závažným nedostatkom tohto orchestra však bola jednotvárnosť zvuku (napríklad sa tu neuplatnili štýly spojené s rockom), stereotypná dramaturgia pri výbere skladieb (uprednostňovali sa skladby s jednoduchými výrazovými prostriedkami), nedostatočná precítenosť interpretácie (hralo sa bez skúšok, naštudovania, „z listu“), orchester nekoncertoval a nemal kontakt s obecenstvom. Nahrávky mali zdĺhavú výrobu, čo odradzovalo najmä profesionálnych skladateľov a aranžérov. Orchester zaberal iným profesionálnym súborom nahrávacie termíny. Preto TOČR postupne strácal popularitu a reputáciu, čo viedlo napokon k jeho rozpusteniu v roku 1992. V každom prípade jeho likvidácia poškodila profesionálnu scénu, ktorá sa na Slovensku budovala desaťročia.