Tanečné festivaly

Petra Fornayová

Tanečným festivalom s najdlhšou tradíciou je na Slovensku medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe. Korene má vo festivale rovnakého mena (Bratislava en mouvement) organizovanom Francúzskym inštitútom v Bratislave, v rámci ktorého sa prezentovali výrazné mená francúzskeho súčasného tanca. V roku 1996, po založení Asociácie súčasného tanca, dostala Miroslava Kovářová, vtedajšia predsedníčka tohto združenia, ponuku na to, aby sa v začatej tradícii pokračovalo pod hlavičkou AST. Od roku 1997 sa na festivale uviedlo množstvo domácich aj zahraničných predstavení. Za všetkých uvedieme aspoň niekoľko výnimočných mien: Ivan Wolfe, SOAP Dance Theatre Frankfurt, Allyson Green, Julyen Hamilton, José Navas, Akram Khan Company, Charles Linehan, Ultima Vez Company Wima Vandekeyba. Okrem toho na festivale prebiehali sprievodné podujatia vo forme workshopov, teoretických prednášok a site-specific projektov. V roku 2002 sa festival vychýlil zo svojej tradičnej štruktúry – okrem tradičnej prezentačnej časti sa pod názvom Rozhovory tiel uskutočnilo špeciálne podujatie venované improvizácii, na ktorom sa zúčastnili ako účinkujúci aj ako lektori napríklad Steve Paxton, Eva Karzcag, Lisa Nelson, Daniel Lepkoff. Od roku 2001 je organizátorom festivalu samostatné občianske združenie Asociácia Bratislava v pohybe.
Festival Štyri (+1) dni tanca pre Vás, organizovaný Štúdiom tanca v Banskej Bystrici, je zameraný na reflexiu pôvodnej tvorby v súčasnom tanci v slovenskej produkcii a koprodukcii. Patrí medzi kľúčové podujatia v banskobystrickom regióne a na celoslovenskej scéne súčasného tanca. Hlavnou ideou festivalu zostáva vytvorenie priestoru na konfrontáciu a komunikáciu umeleckej scény a publika v oblasti súčasného tanca. 11. ročník v roku 2015 bol zrušený pre nesúhlas župana Banskobystrického samosprávneho kraja Mariana Kotlebu s jeho konaním a pre zadržiavanie finančných prostriedkov MK SR určených na jeho konanie zo strany BBSK.
Medzinárodný festival súčasného tanca a pohybového divadla Nu Dance Fest založila Petra Fornayová, hlavným organizátorom je Asociácia súčasného tanca. Jeho prvý ročník sa uskutočnil v roku 2006 z potreby dať v Bratislave, v centre diania súčasného tanca na Slovensku, väčší priestor na uvádzanie pôvodných slovenských diel. Neskôr sa dramaturgia rozšírila aj na zahraničné produkcie, hlavným zámerom však ostáva prezentovať nové, nekonvenčné diela, predstavenia s názorom a koncepčným základom, otvorené vnímaniu širokej verejnosti.
Špeciálnym podujatím je festival Hybaj ho!, ktorého prvý ročník v roku 2007 bol prezentáciou slovenského súčasného tanca v Prahe, v roku 2008 sa uskutočnil ako prehliadka českého súčasného tanca v rôznych mestách na Slovensku. Organizátorom je české občianske združenie Altart, zakladateľkou je Lucia Kašiarová.
V roku 2013 ako súčasť EHM Košice vznikol medzinárodný festival súčasného tanca New Dance Days. Spoluiniciátorkou a na začiatku hlavnou dramaturgičkou bola Zuzana Hájková. V dramaturgii nájdeme zvučné overené mená európskej tanečnej scény a produkcie domácich umelcov.
Súčasný tanec možno nájsť aj na festivale Kiosk na žilinskej Stanici. Letný festival „iného“ slovenského divadla a odvážneho diváka“ je aktivitou pôvodne iniciovanou Divadelným ústavom, ktorá neskôr prerástla do formy festivalu a od roku 2008 je domovským produktom Stanice.