Tanečná kritika

Na doplnenie mozaiky chýba ešte upozornenie na priestor spätnej väzby, ktorá je spolutvorcom situácie a obrazu súčasného tanca. Negatívny vývoj v tejto oblasti predznamenal fakt, že po roku 2001 sa prestal otvárať študijný odbor tanečná veda na VŠMU. Divadelný ústav nemá samostatné oddelenie určené tancu (akémukoľvek), a tak analytická a systematická archívna činnosť neexistuje, rovnako ako ani presná hierarchizácia a definovanie. V 90. rokoch funkciu spätnej väzby a poskytovania informácií plnil najmä časopis Tanec, ktorý v rokoch 1994 – 2001 vydávala nadácia Kroky pod vedením Roberta Meška (šéfredaktorka Eva Gajdošová). Jeho vydávanie obnovila Lucia Holinová a Vladdimír Holina v roku 2014. Od roku 2003 vychádzal časopis Salto, orientovaný na tanec a pohybové divadlo. Články a recenzie venované súčasnému tancu pravidelne vychádzajú aj v štvrťročníku o súčasnom umení Vlna alebo sporadicky v divadelnom mesačníku kød – konkrétne ø divadle.