Synagóga v Malackách

Jedna z najkrajších zachovaných synagóg na Slovensku je postavená v centre mesta Malacky v maurskom slohu. Postaviť ju dala židovská náboženská obec, etablovaná v Malackách od konca 18. stor. Plány vytvoril vo Viedni pôsobiaci architekt Wilhelm Stiassny, pochádzajúci z Bratislavy. Synagógu postavili v rokoch 1886 – 1887. Objekt s dvoma vežami s guľovitými kopulami má tri bohato rámované vstupy zaklenuté maurskými oblúkmi. Upúta výraznou farebnosťou fasády tvorenou kombináciou horizontálnych pásov rustiky tmavej tehlovej a tlmenej oranžovej farby. V interiéri sa zachoval svätostánok, železné stĺpy s liatinovými hlavicami nesúce ženskú galériu. Kazetový strop siene modlitebne s ornamentálnou výplňou zo štuky a stropy galérie, so stopami výmaľby zlátených hviezd na modrom pozadí dokresľujú pôvodnú bohatosť vybavenia interiéru.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa