Synagóga Lučenec

Monumentálnu najväčšiu synagógu na Slovensku vybudovala lučenecká židovská náboženská obec na okraji historického jadra mesta v rokoch 1924-5 podľa projektu uhorského architekta Leopolda Baumhorna. Postavili ju na štvorcovom pôdoryse mieste staršej synagógy. Autor, známy viacerými monumentálnymi synagógami v Rakúsko-Uhorsku i tu použil z hľadiska výtvarného osvedčený historizmus, s inšpiráciami orientálno – byzantským tvaroslovím a ornamentikou. Stavba dosahuje výšku 35,4 m a zastrešuje ju kupola na vysokom osemstennom tambure. Hlavný vstup zdôrazňuje po stranách dvojica veží s menšími kupolkami. Veľkolepo pôsobiaci priestor vnútornej sály zväčšujú svojou kapacitou empory, lemujúce tri steny budovy. Dlhé roky nevyužívaný a spustnutý objekt s pôvodnou kapacitou 1100 osôb po obnove využíva mesto na kultúrnospoločenské podujatia.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa