Súčasný stav

Po roku 2000 môžeme hovoriť o pomerne ustálenej hernej scéne na Slovensku a hry sú bežnou verejnosťou brané ako hociktoré iné médium. Otvárajú sa špecializované kamenné predajne (Hráč, Brloh), kredity do rôznych hier je možné si zakúpiť v diskontných potravinách. Ďalším dôkazom o rastúcej komunite sú vznikajúce herné weby, ktoré v istom zmysle nahrádzajú magazíny (Gamesite.sk, Sector.sk, gamesWEB.sk) ale aj rôzne nové projekty, ktoré reflektujú potrebu vidieť hry ako možnosť edukácie (ako napríklad portál Vĺčatá). Vzdelávanie je pritom na poli hier samostatnou témou; aj čo sa týka praktických kurzov v oblasti produkcie hier, aj v rámci akademického prístupu. Na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave existuje od roku 2015 samostatný študijný odbor Teória digitálnych hier, ktorý je prvým takto zameraným samostatným odborom. Témou videohier sa zaoberajú aj iné školy (napríklad Súkromná stredná škola animovanej tvorby v Bratislave alebo Stredná umelecká škola v Trenčíne a iné).

V roku 2016 vzniká SGDA, Slovak Game Developers Association, združenie, ktorého primárnym účelom je podporovať videoherný priemysel a zvyšovať povedomie o ňom. SGDA založil Filip Fisher (jeden zo zakladateľov Pixel Federation), Marián Ferko (z pôvodného Cauldronu), Pavol Buday (ex-šéfredaktor Sectoru, herného webového serveru), Marcel Klimo a Adam Šabla (herní dizajnéri).  Asociácia sa v úzkej spolupráci so Slovenským múzeom dizajnu venuje aj zbierkam a archivácii digitálnych hier, snaží sa o organizáciu pravidelných stretnutí hernej komunity a zabezpečuje tiež herné odborno/populárne Game Days (v Košiciach a v Trnave) a pravidelne publikuje prehľad o tuzemskom dianí v tejto sfére. Ďalšou z dôležitých funkcí, ktoré má SGDA, je snaha zvýšiť záujem štátu o herný priemysel, nakoľko z tohoto pohľadu je herná oblasť dlhodoba zanedbávaná a investície doň prichádzajú najmä zo súkromného sektora a zahraničných investorov.

Slovenský herný priemysel v roku 2019 (zdroj: sgda.sk)

Aj keď sa môže zdať, že slovenská herná scéna v súčasnosti zaostáva nad tou českou, minimálne čo sa týka vývoja veľkých videoherných titulov (ako je napríklad Bohemia Interactive a jej Arma alebo Mafia), napriek tomu však môžeme sledovať významný pokrok aj vo vydávaní, ako aj v hraní hier na našom území. Tendencia, ktorú odštartovali 90te roky, a teda výrazný posun vo vnímaní hier ako takých (aj v zmysle hier ako produktu priemyslu), naďalej pokračuje. Prejavuje sa napríklad tým, že po celej krajine vznikajú nové štúdiá; na západnom Slovensku vzniká Fatboy Games, Bitmap Galaxy, Volcanicc, z časti personálu z padlého 10tacle Studios Slovakia (ktoré, žiaľ, nikdy nevydalo svoj dlho pripravovaný titul Elveon) Games Distillery (s titulmi Aqua a Citadels), Doublequote Studio, Aykiro a Tater Games, v Žiline Playnica, v Košiciach od roku 2015 existuje pomerne malé Triple Hill Interactive s futuristickou hrou Underflow, Grindstone a ďalšie, zastrešené pod Game Dev Košice. Celkovo v roku 2019 evidujeme tridsať osem herných spoločností (podľa SGDA Industry Reportu v 2019).

Najväčším slovenským producentom hier je Pixel Federation, herné štúdio s najvyšším počtom zamestnancov, sídliace v Bratislave. Pixel je najmä najúspešnejším start-up projektom v tejto oblasti, minimálne čo sa týka popularity jeho hier pre smartfóny, ale taktiež je v istom zmysle tvorivým podhubím pre začínajúce a ašpirujúce osobnosti herného diania. Spolu s Sygicom (slovenskou firmou orientovanou primárne na GPS technológie), Leafom (neziskovou organizáciou pre rozvoj študentov a pedagógov), HubHubom (coworkingovou komunitou) a Hemisférou (projektom pre celkové vzdelávanie detí v tvorbe hier) pracujú na programe Butterfly Effect, ktorý má vyprodukovať schopných a zorientovaných potenciálnych tvorcov hier a aplikácií. Pixel je tiež istou liahňou nových projektov, nakoľko v Bratislave spája podobne zameraných ľudí a tak vytvára priestor pre diskusiu v tejto oblasti.

Slovenská herná scéna je už okolo roku 2000 výraznou komunitou, spätou s ďalšími inými žánrami. Príkladom sú napríklad mnohé festivaly, ktoré združujú viaceré subkultúry, a ktoré zahŕňajú aj tú hernú. Napríklad festival IstroCon vznikol už v roku 1988. Z IstroConu sa v roku 2004 stal Comics Salón, popkultúrny festival inšpirovaný Comic Conom, a v roku 2008 vznikla aj jeho jarná verzia, AnimeSHOW a Game Expo,  pričom obe stretnutia držia výraznú líniu scifi, fantasy a hier. Od roku 2006 existuje taktiež podobne orientovaný Slavcon.  Komunity orientované na cosplay a cony celkovo sú vďačným publikom pre videoherný priemysel a fantastickú kultúru celkovo; tie slovenské nevynímajúc. Najnovším prírastkom do tejto skupiny patrí bratislavský Y-fest, ku ktorému patrí Y- Games, najväčší herný slovenský turnaj v elektronických športoch, panelové diskusie s hosťami z herného sveta a výraznou technologickou časťou a taktiež už spomínané Game Days.

Tieto udalosti sú späté s javom, ktorý je pomerne nový v slovenskom hernom dianí, a to s rozširovaním kompetitívneho hrania a so vznikom segmentu e-sportov, ktorý sa ohromne rýchlo vyvíja po celom svete. Slovensko nepatrí medzi krajiny, kde je esport tak populárny, ale jeho pozícia stále rastie. Dôkazom môže byť vznik nových e-sportových tímov, pričom niektoré z nich postavili samotné kluby “tradičných” športov, ako napríklad v prípade AS Trenčín, ktorý má vlastný tím hrajúci FIFU. Zaujímavosťou môže byť tiež tím ROG.female, zložený čisto len z českých a slovenských hráčok.