Súbor pamiatok viažucich sa k osobnosti Andreja Hlinku, Ružomberok

Pamätné miesta súvisiace s černovským rodákom A. Hlinkom pripomínajú jeho celoživotné úsilie o svojbytné postavenie Slovákov v rámci štátneho zriadenia či už Rakúsko-uhorská monarchia, alebo I. Československej republiky. A. Hlinkovi, ktorý 16. augusta 1938 zomrel, v budove dnešného Mestského úradu vybudovali začiatkom 40. rokov 20. storočia pod svätyňou farského Kostola sv. Ondreja travertínové mauzóleum. Projekt architekta J. Švidroňa bol súčasťou veľkorysej terénnej úpravy a výstavby Veľkých schodov, ktoré spájajú horné a dolné mesto. Interiér mauzólea so sarkofágom, v ktorom od roku 1941 až do konca 2. svetovej vojny spočívali Hlinkove ostatky, obnovili v rokoch 1990 – 1991 a doplnili ho nerezovou plastikou kríža.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa