Súbor pamiatok viažucich sa k osobnosti Ľudovíta Štúra, Modra

Malokarpatské mestečko Modra a jej okolie sa priamo viažu k posledným rokom života významného slovenského národného buditeľa Ľudovíta Štúra. Po potlačení revolúcie v roku 1848, pod policajným dozorom sa tu staral o osirelé deti po smrti staršieho brata Karola. Počas jednej z osamelých dlhých vychádzok do hôr sa 22. decembra 1855 postrelil do nohy. Tragické nešťastie zavŕšila 12. januára 1856 smrť. Tieto udalosti i Štúrov pobyt pripomínajú dnes budova bývalej evanjelickej fary, Schnellovský dom, Emreszovský dom, pamätné miesta v Holombeckej doline a v časti Šnaudy a nakoniec hrob s náhrobkom na miestnom cintoríne.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa