Stredoveké nástenné maľby v 35 sakrálnych objektoch

(Batizovce, Bijacovce, Čečejovce, Čerín, Dechtice, Dravce, Chyžné, Koceľovce, Kraskovo, Kyjatice, Leles, Levoča, Liptovský Ondrej, Ľuboreč, Ludrová, Martin, Necpaly, Ochtiná, Plešivec, Podolínec, Poniky, Poruba, Rákoš, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Sazdice, Smrečany, Stará Halič, Svinice, Šamorín, Šivetice, Švábovce, Veľká Lomnica, Zolná, Želiezovce)
Stredoveké nástenné maľby pochádzajúce z 13. a zo 14. storočia, ktoré pokrývajú steny 35 sakrálnych objektov na Slovensku, patria vďaka ich ohromujúcemu počtu, historickej kvalite a ikonografickej rôznorodosti k najzaujímavejším v Európe. Vo väčšine prípadov vznikali nástenné maľby postupne. Ich cieľom bolo priblížiť negramotným veriacim biblické príbehy vo forme obrázkov, čo nazývame i Biblia pauperum, a tak plnili dôležitú liturgickú a ikonografickú funkciu. Počas Reformácie prekrylo niektoré nástenné maľby vápno. Od odhalenia na konci 19. storočia prebieha ich reštaurovanie.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky