Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Anton Cepka, Brošňa, striebro, bridlica, 1975 (foto Archív Antona Cepku)1975 Brooch – silver, slate 55x132x15 mm

Anton Cepka, Brošňa, striebro, bridlica, 1975 (foto Archív Antona Cepku)

Anton Cepka, Brošňa, striebro, bridlica, 1975 (foto Archív Antona Cepku)