Solivar pri Prešove

Slané pramene, z ktorých sa v stredoveku odparovaním získavala strategická surovina – soľ, ležia v juhovýchodnej časti Prešova, v Solivare. Hoci sa tu v 2. polovici 16. storočia začala ťažiť aj kamenná soľ, neupustilo sa od pôvodnej technológie varenia soľanky. Na jej ťažbu, uskladňovanie, prepravu, varenie a skladovanie postupne postavili od 17. do 19. storočia osobitné účelové stavby. Z nich najdominantnejšia, najmä vďaka mohutnej barokovej manzardovej streche, je po ničivom požiari v roku 1987 obnovená budova skladu s klasicistickou vežou s hodinami. Charakteristickým doplnkom areálu je drevená klopačka s cibuľovitou strechou, banský kostolík sv. Jána Krstiteľa a kaplnka sv. Rochusa. Jedinečný areál je súčasťou Slovenského technického múzea v Košiciach.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa