Sochárstvo

Katarína Bičanová

Práca s hmotou v priestore je jedným z najstarších prejavov ľudskej kreativity, a tak dávnu minulosť nášho územia dokumentujú zaujímavé nálezy plastiky a neskôr sochárske realizácie, ktoré priamo súviseli s našou minulosťou v štátnych útvaroch s rozmanitými kultúrnymi vplyvmi. Tak ako ostatné druhy výtvarného umenia, aj sochárstvo na Slovensku nadobúda špecifický národný charakter až v 20. storočí. Nezanedbateľné sú i jeho súvislosti s aktuálnymi tendenciami vo svetovom umení od 60. rokov dodnes.