Slovenský folklór a atrakcie regiónov

Mgr. Michal Sliacky

Slovensko môže byť právom pyšné na svoje bohaté kultúrne tradície a folklór, ktorý je veľmi výrazný a zaujímavý. Ľudová kultúra Slovenska predstavuje spôsob života roľníkov, pastierov, remeselníkov v minulosti a viaže sa k rôznym životným a kalendárnym etapám.

SKANZENY A ĽUDOVÁ ARCHITEKTÚRA

Záujemcovia o poznanie slovenskej hmotnej ľudovej kultúry a ľudovej architektúry by si nemali nechať ujsť návštevu niektorej z chránených pamiatkových rezervácií ľudovej architektúry a skanzenov. Ide o možnosť spoznať historické a kultúrne dedičstvo slovenského vidieka, ktoré sa dodnes zachovalo. Autentickosť tejto turistickej atrakcie umocňuje, že sú súčasťou doteraz obývaných obcí.
Vlkolínec (Žilinský kraj),
Banské múzeum v prírode, Banská Štiavnica (Banskobystrický kraj),
Čičmany (Žilinský kraj),
Múzeum liptovskej dediny v Pribyline (Žilinský kraj),
Múzeum oravskej dediny, Zuberec (Žilinský kraj),

a mnoho ďalších.
V skanzenoch možno zažiť aj rôzne dobové podujatia, ako sú napr. ukážky ľudových remesiel a ľudovej slovesnosti – folklóru. Skanzen umožní návštevníkovi „cestovanie v čase – do minulosti“ a zoznámiť sa so spôsobom života vidieckeho obyvateľstva v rôznych regiónoch Slovenska v minulosti.
Medzi tradičné slovenské remeslá patria: salašníctvo, vinohradníctvo, hrnčiarstvo, rezbárstvo, drotárstvo, včelárstvo a čipkárstvo.

PIESNE, HUDBA, TANEC A TRADÍCIE…

Súčasťou slovenskej ľudovej kultúry je ľudová slovesnosť – folklór. Piesne, hudba a tanec, tradície a povesti sa prenášajú z generácie na generáciu. Možno ich obdivovať na pravidelných podujatiach, na folklórnych slávnostiach, na ktorých vystupujú účinkujúci v krojoch, spievajú piesne, tancujú, hrajú na hudobných nástrojoch. Folklórny festival je spojený s jarmokom, kde sa predávajú tradičné výrobky slovenských remeselníkov. V minulosti mala každá oblasť na Slovensku svoj typický kroj, nárečie aj ľudové zvyky.

TEMATICKÉ CESTY

Tematické cesty ponúkajú návštevníkovi nevšedný zážitok spojený s hlbším poznaním regiónu. Predstavujú ideálnu kombináciu viacerých turisticky zaujímavých atrakcií regiónu, ktoré sú napr. spojené s tradičnými remeslami, kultúrnymi či prírodnými pamiatkami.

VÍNNE CESTY

Medzi najznámejšie tematické cesty patria vínne cesty. Vinohradníctvo má na Slovensku svoju dlhodobú tradíciu, ktorá je spätá s určitými regiónmi Slovenska. Vínne cesty sú spojené práve s týmito vinohradníckymi oblasťami. Najlepšie načasované sú vtedy, keď sa spoja s tradičnými oberačkovými oslavami.

MEDZI NAJZNÁMEJŠIE VÍNNE CESTY PATRIA:

Malokarpatská vínna cesta (Bratislavský kraj),
Tokajská vínna cesta (Košický kraj).

ĎALŠIE ZAUJÍMAVÉ TEMATICKÉ CESTY NA SLOVENSKU:

• Gotická cesta (Prešovský kraj) – poznávacia cesta spájajúca regióny Spiš a Gemer (presahujúca hranice Poľska a Maďarska). Oboznamuje turistov s najvzácnejšími kultúrnymi a historickými pamätihodnosťami regiónu, ktoré spadajú do obdobia gotiky;
• Hradná cesta (Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj) – 750 km dlhá tematická cesta spájajúca regióny od Bratislavy po Žilinu. Umožňuje návštevu hradov, zámkov, kaštieľov, múzeí, sakrálnych pamiatok a mestských pamiatkových rezervácií spomínaných regiónov, ktoré sú na tieto pamiatky neobyčajne bohaté;
• Jantárová cesta (Banskobystrický kraj) – tematická cesta, ktorá kopíruje dôležitú obchodnú tepnu spájajúcu sever (poľské mesto Krakov) s juhom (Budapešť v Maďarsku). Ponúka viacero zaujímavostí, medzi ktoré patria prírodné pamiatky (3 národné parky), mestské pamiatkové rezervácie a lokality svetového dedičstva UNESCO;
• Sakrálne pamiatky v regióne Nitra (Nitriansky kraj) – tematická cesta, ktorá mapuje najvýznamnejšie sakrálne pamiatky regiónu Nitra od veľkomoravských čias až po súčasnosť;
Po stopách mlynárstva (Nitriansky kraj) – tematická cesta zameraná na tradičné slovenské remeslo. Mlynárstvo tvorilo špecifickú oblasť dávnych remesiel. Mlyn, ako miesto, kde sa „spútava“ inak neovládateľná prírodná energia vody či vetra na mletie múky, predstavoval v stredovekej kultúre tajuplné, až mystické miesto. S mlynármi a mlynmi je spojené množstvo tajomných príbehov, povesti o strašidelných mlynoch sú bežnou súčasťou mnohých miestnych tradícií.