Slovensko

Slovensko je nezávislou krajinou od 1. januára 1993, keď vzniklo rozdelením Českej a Slovenskej federatívnej republiky (ČSFR). Jeho vstup do Európskej únie roku 2004 bol vyvrcholením demokratických zmien v krajine, ktoré zabezpečili jeho postavenie v radoch demokratických európskych štátov.