Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Predvádzanie remesla každoročne púta pozornosť domácich aj zahraničných hostí (foto Ústredie ľudovej umeleckej výroby)

Predvádzanie remesla každoročne púta pozornosť domácich aj zahraničných hostí (foto Ústredie ľudovej umeleckej výroby)

Predvádzanie remesla každoročne púta pozornosť domácich aj zahraničných hostí (foto Ústredie ľudovej umeleckej výroby)