Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Paličkárka Hedviga Kátlovská je jedna zo 7 výrobcov, ktorí získali titul Majster ľudovej umeleckej výroby za rok 2015 (foto Ústredie ľudovej umeleckej výroby)

Paličkárka Hedviga Kátlovská je jedna zo 7 výrobcov, ktorí získali titul Majster ľudovej umeleckej výroby za rok 2015 (foto Ústredie ľudovej umeleckej výroby)

Paličkárka Hedviga Kátlovská je jedna zo 7 výrobcov, ktorí získali titul Majster ľudovej umeleckej výroby za rok 2015 (foto Ústredie ľudovej umeleckej výroby)