Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Atmosféru festivalu dotvárajú aj mnohí ľudoví speváci a inštrumentalisti (foto Ústredie ľudovej umeleckej výroby)

Atmosféru festivalu dotvárajú aj mnohí ľudoví speváci a inštrumentalisti (foto Ústredie ľudovej umeleckej výroby)

Atmosféru festivalu dotvárajú aj mnohí ľudoví speváci a inštrumentalisti (foto Ústredie ľudovej umeleckej výroby)