Slovenské národné múzeum (SNM)

Slovenské národné múzeum (SNM) v Bratislave je najväčšia a najvýznamnejšia zbierkotvorná inštitúcia na Slovensku dokumentujúca vývoj prírody a spoločnosti, jej histórie a kultúry od najstarších čias až po súčasnosť. Múzeum zachytáva aj osudy zahraničných Slovákov a históriu a kultúru národnostných a etnických menšín na Slovensku. Počas viac ako 110-ročného pôsobenia Slovenské národné múzeum, ktorého historické jadro vzniklo v centre národných snažení Slovákov v minulom storočí, v Turčianskom Svätom Martine, prešlo zložitým procesom formovania a početnými organizačnými zmenami. Dnes táto rozsiahla celoštátna inštitúcia spravuje viac ako triapolmiliónový zbierkový fond, ktorý dokumentuje predovšetkým hmotne vývoj prírody a spoločnosti na Slovensku, kultúru a život Slovákov doma i za hranicami, zmeny v živote krajiny a jej obyvateľov od čias formovania sa geologických vrstiev až po súčasnosť, charakterizovanú budovaním moderného demokratického štátu na konci druhého tisícročia. Múzeum, ktorého sídlo je od roku 1961 v hlavnom meste krajiny – Bratislave, realizuje svoju zberateľskú, dokumentačnú, vedeckú, vzdelávaciu a v neposlednom rade prezentačnú prácu prostredníctvom siete osemnástich špecializovaných múzeí, v ktorých pôsobia špecialisti z početných vedných odborov. Vykonáva koordinačnú, odborno-poradenskú a metodickú činnosť, spravuje archív s osobitným významom a vedeckú knižnicu s vyše 100-tisícovým fondom, realizuje rozsiahlu vydavateľskú aktivitu prostredníctvom zložiek Národného múzejného centra, ktoré je aj strediskom školiteľských aktivít v oblasti muzeológie a muzeografických disciplín. Múzeum spravuje rozsiahle areály a mnoho solitérnych objektov kultúrnych pamiatok, medzi nimi sedem národných kultúrnych pamiatok. Slovenské národné múzeum je najväčším užívateľom fondu nehnuteľných kultúrnych pamiatok v Slovenskej republike. Stále expozície Slovenského národného múzea v Bratislave, Martine, Bojniciach, Myjave, Betliari, na Krásnej Hôrke, na Červenom Kameni a inde, každoročne zrealizované desiatky výstavných podujatí doma i v zahraničí, dva časopisy (Pamiatky a múzeá – revue pre kultúrne dedičstvo, Múzeum) s 50-ročnou tradíciou, najstaršie slovenské vedecké zborníky a ďalšie neperiodické publikácie, katalógy, súpisové práce, ale aj poradenská záujmová práca s verejnosťou patria k trvalým aktivitám kultúrnej inštitúcie, ktorú navštívi ročne viac ako milión dvestotisíc návštevníkov. Viaceré výsledky vedeckých projektov patria k základným poznatkom o minulosti slovenskej krajiny, o hospodárskych, politických i kultúrnych dejinách Slovenska a Slovákov, o vývoji slovenskej štátnosti a o vývoji a kultúre etnických minorít žijúcich na Slovensku. Rozsiahle zbierkové fondy a najvýznamnejšie nehnuteľnosti spravované Slovenským národným múzeom sú hodnotami, ktorých význam pre národnú a štátnu prezentáciu, občiansku a etnickú sebaidentifikáciu Slovákov a obyvateľov Slovenskej republiky sú nenahraditeľné a nezastupiteľné. Napriek tomu, že Slovenské národné múzeum je jedným z najmladších národných múzeí v Európe, jeho fondy, výsledky dokumentačnej a vedeckej činnosti, ako aj prezentované originálne doklady a interpretácie sú nezvratným dôkazom mimoriadneho významu, osobitého vkladu, všeobecného dosahu i svojráznosti krajiny, jej kultúry a obyvateľov z hľadiska geografického, politického, hospodárskeho i kultúrneho vývoja európskeho kontinentu.
Múzeami SNM sú:
Archeologické múzeum, Bratislava
Etnografické múzeum SNM, Martin (a jeho pobočky v Martine – Múzeum Andreja Kmeťa SNM, Martin, Múzeum Karola Plicku SNM, Blatnica, Múzeum kultúry Čechov na Slovensku SNM, Martin, Múzeum kultúry Rómov na Slovensku SNM, Martin, Slovenské národné múzeum v Martine, Múzeum Martina Benku, Múzeum slovenskej dediny SNM, Martin)
Historické múzeum SNM, Bratislava
Hudobné múzeum SNM, Bratislava
Múzeum bábkarských kultúr a hračiek SNM, Modrý Kameň
Múzeum Betliar SNM
Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice
Múzeum Červený Kameň SNM
Múzeum Ľudovíta Štúra SNM, Modra
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM, Bratislava
Múzeum kultúry karpatských Nemcov SNM, Bratislava
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku SNM, Bratislava
Múzeum rusínskej kultúry SNM, Prešov
Múzeum Slovenských národných rád SNM, Myjava
Múzeum ukrajinskej kultúry SNM, Svidník
Múzeum židovskej kultúry SNM, Bratislava
Prírodovedné múzeum SNM, Bratislava
Spišské múzeum SNM, Levoča