Slovenské lokality na Zozname svetového dedičstva UNESCO

Svetové dedičstvo UNESCO predstavuje kultúrne pamiatky a prírodné lokality mimoriadneho významu, jedinečnej svetovej hodnoty, autenticity a integrity, ktoré sú dôležité pre súčasné a budúce generácie celého ľudstva. Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva bol prijatý v 1972 Paríži, Slovenská republika pristúpila k dohovoru 31. marca 1993.
Do Zoznamu svetového dedičstva je zo Slovenska doteraz zapísaných 7 lokalít (5 kultúrnych lokalít a 2 prírodné lokality):

KULTÚRNE LOKALITY:

Banská Štiavnica – mesto a technické pamiatky okolia,
Bardejov – historické centrum mesta,
Spišský hrad a Levoča a kultúrne pamiatky okolia (Spišská Kapitula, Spišské Podhradie, kostol sv. Ducha v Žehre),
Vlkolínec – pamiatková rezervácia ľudovej architektúry,
Drevené kostoly v slovenskej časti Karpatského oblúka:
Hervartov – rímskokatolícky kostol svätého Františka z Assisi,
Tvrdošín – rímskokatolícky kostol Všetkých svätých,
Kežmarok – evanjelický artikulárny kostol Najsvätejšej Trojice,
Leštiny – evanjelický drevený artikulárny kostol,
Hronsek – evanjelický drevený artikulárny kostol,
• Hronsek – zvonica dreveného artikulárneho kostola,
Bodružal – gréckokatolícky chrám svätého Mikuláša,
Ladomirová – gréckokatolícky chrám svätého Michala Archanjela (Ladomirová),
Ruská Bystrá – gréckokatolícky chrám Prenesenia ostatkov svätého Mikuláša (Ruská Bystrá).

PRÍRODNÉ LOKALITY:

Jaskyne Aggteleckého krasu a Slovenského krasu, z nich sprístupnené: Domica, Gombasecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa, tiež Ochtinská aragonitová jaskyňa a Dobšinská ľadová jaskyňa,
Karpatské bukové pralesy v Národnom parku Poloniny v Bukovských vrchoch a v Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat vo Vihorlatských vrchoch:
• Havešová,
• Rožok,
• Stužica – Bukovské vrchy,
• Vihorlatský prales.

DO REPREZENTATÍVNEHO ZOZNAMU NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA ĽUDSTVA UNESCO SÚ ZAPÍSANÉ:

Fujara – najtypickejší slovenským hudobným nástrojom,
Terchovská muzika – „nebeská“ archaická ľudová hudba vyskytujúca sa v Terchovej a okolitých obciach.
Je predpoklad, že sa tento zoznam svetového dedičstva v budúcnosti rozšíri aj o ďalšie slovenské pamiatky, ktoré sú už navrhnuté a čakajú na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

PAMIATKY NAVRHNUTÉ NA ZÁPIS DO SVETOVÉHO DEDIČSTVA UNESCO

• Limes Romanus – rímske antické pamiatky na strednom Dunaji,
• Gemerské a abovské kostoly so stredovekými nástennými maľbami,
Komárno – protiturecká pevnosť,
Pamätník Chatama Sófera,
Tokajská vinohradnícka oblasť, súbor vinohradníckych pivníc,
• Koncept šošovkovitého historického jadra mesta Košice,
• Prírodné rezervácie Tatier (predpokladaný spoločný návrh s Poľskom),
• Krasové doliny Slovenska (na základe výberu rôznych typov krasových dolín ,rozšírenie a dopracovanie nominačného projektu Rokliny Slovenského raja, predloženého 26.6.1997),
• Dunajská prírodná a kultúrna krajina (predpokladaný spoločný návrh s Českom, Rakúskom a Maďarskom),
• Mykoflóra Bukovských vrchov,
Gejzír v Herľanoch,
• Veľkomoravské pamiatky – spoločná česko-slovenská nominácia (Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch a Ducové, časť Kostolec, veľkomoravský dvorec).

Viac na http://whc.unesco.org/