Slovenská národná galéria

Slovenská národná galéria je vrcholnou zbierkotvornou, vedecko-výskumnou, metodickou a kultúrno-vzdelávacou inštitúciou v oblasti galerijnej činnosti. V súčasnosti spravuje približne 70 000 zbierkových predmetov. Zbierkové fondy SNG  mapujú vývin jednotlivých disciplín a dokumentujú umelecké výkony najvýznamnejších slovenských, ale aj čiastočne európskych či svetových výtvarníkov.