Slovenská grafika v súčasnosti

Z hľadiska prezentácie grafiky na Slovensku bolo významné Trienále súčasnej slovenskej grafiky v Štátnej galérii v Banskej Bystrici, ktoré, prirodzene, reflektovalo len aktuálne dobové grafické diela. Pre oblasť grafiky je významným počinom otvorenie stálej expozície Slovenskej grafiky 20. storočia v Štátnej galérii v Banskej Bystrici a rozsiahla výstava Slovenská grafika 20. storočia v roku 2008 v Galérii mesta Bratislavy s prierezovou publikáciou. Na Vysokej škole výtvarných umení väčšina poslucháčov oddelenia grafiky a knižnej ilustrácie inklinuje skôr ku klasicky chápanej podobe grafickej tvorby, čo je nesporne aj vplyvom pedagógov na tomto oddelení (Dušan Kállay, Robert Jančovič, Peter Augustovič a ďalší), priestor však poskytujú aj poslucháčom, ktorí sa snažia objavovať nové podoby grafickej tvorby.