Fotografia

Mgr. art. Martina Šimkovičová

Nástup fotografie ako média interpretujúceho okolitý svet zásadne zmenil naše vnímanie, archivovanie a rozširovanie vizuálnych informácií o ňom. V roku 1839, keď bol „vynález fotografie“ oficiálne zverejnený francúzskou akadémiou vied, išlo o dovtedy najvernejší spôsob zobrazenia statického obrazu reality. Viaceré fyzikálno-optické a chemické fenomény, ktorých spojenie fotografiu umožňujú, boli opísané a empiricky preskúmané čiastočne už v staroveku. Neskoršie pozorovania a vynálezy sa viažu aj k Rakúsko-Uhorsku, resp. k územiu Slovenska.