Školstvo a festivaly nezávislej tvorby

Okrem na VŠMU sa divadelné umenie dá vysokoškolsky študovať aj v Banskej Bystrici na Akadémii umení, ktorá je mladou a vyvíjajúcou sa vzdelávacou inštitúciou. Tvorcov generujú aj konzervatóriá v Bratislave, Topoľčanoch, Žiline a v Košiciach a v oblasti tanca bratislavské, banskobystrické konzervatórium a etablujúce sa súkromné tanečné konzervatória a školy (napríklad v Košiciach, Liptovskom Hrádku, Nitre…)
V roku 1992 na Slovensku vznikol Medzinárodný festival Divadelná Nitra, ktorý v prvých rokoch výrazne prispel k oboznámeniu sa so svetovými divadelnými trendmi a urýchlil začlenenie slovenského divadelného umenia do medzinárodného kontextu. V dramaturgii sa orientuje na prezentáciu nezvyčajných, aktuálnych čítaní klasických textov, prezentuje nové režijné osobnosti a nové prístupy k inscenovaniu a zo slovenskej tvorby veľmi často zaraďuje tvorbu nezávislej scény rovnocenne ku tvorbe kamenných divadiel. Festival okrem toho nerobí ani rozdiel medzi činohrou, pohybovým divadlom a tancom a v súčasnosti sa etabloval ako jeden z významných európskych medzinárodných divadelných festivalov, ktorý prezentuje a často zbližuje divadelné kultúry západnej a východnej Európy.
V posledných rokoch je niekoľko festivalov, ktoré sa výlučne zameriavajú na nezávislú tvorbu a autorské divadlo. Festival KioSK sa od roku 2008 koná každoročne v kultúrnom centre Stanica Žilina – Záriečie a zameriava sa na prezentáciu diel slovenských tanečných tvorcov a performerov pôsobiacich doma a v zahraničí, ako aj predstavení, ktorá redefinujú známe žánre a posúvajú doterajšie spôsoby práce s divadelným priestorom a divákom. Festival autorského divadla Protéza organizuje bratislavské kultúrne centrum A4 – nultý priestor a predstavuje (niekedy aj vo viacerých slovenských mestách) výber predstavení, ktoré vznikli autorský alebo princípmi kolektívnej improvizácie.
Medzinárodný festival Sám na javisku je spojený s Klubom Lúč v Trenčíne a dlhé roky sa zameriava na formát monodrámy, často teda aj komornejšie projekty, ktoré vzišli z nezávislej scény.
Od roku 2000 vzniklo niekoľko prehliadok alternatívneho divadla a prehliadok pouličných a menších foriem, ako napríklad Tempus Art v Rožňave, Meteorit v Kolárove, Cibulák v Pezinku. Všetky majú medzinárodný charakter ale význam majú najmä pre dané regióny. V dramaturgii sú rozmanité a usilujú sa prezentovať rôzne druhy alternatívneho divadla rôznym vekovým kategóriám obecenstva.
VŠMU každý druhý rok organizuje medzinárodný festival študentských divadiel Projekt Istropolitana.