Sad Janka Kráľa – najstarší verejný park v strednej Európe, Bratislava

Na pravom brehu Dunaja založili bratislavskí mešťania na území pôvodného lužného lesa, na základe rozhodnutia mestskej rady Bratislavy, v roku 1775 park pre širokú verejnosť. Práce na ňom financovali z verejnej zbierky. Bol to prvý verejný mestský park v strednej Európe. Jeho základný pôdorys predstavovala, v súlade s predstavami barokového klasicizmu, osemramenná hviezdica vsadená do lužného lesa, pozdĺž jej ôsmich ciest neskôr vysadili aleje. Park dostal meno Sternallee (Hviezdicová aleja). Jeho súčasťou bol hostinec, bábkové divadlo, od roku 1792 tu realizovali divadelné predstavenia v prírode. Začiatkom 19. storočia ho zničila povodeň a poškodili ho i boje s napoleonovskými vojskami. Od roku 1919 je park chránený.
Dnešnú podobu nadobudol park v 2. štvrtine 20. storočia. Nachádza sa v ňom viacero vzácnych stromov, gingká a mohutné platany, doplnené zaujímavými výtvarnými dielami. Medzi nimi vyniká plastika revolučného básnika Janka Kráľa a záhradný altánok z hornej časti gotickej veže františkánskeho kostola, ktorú sem premiestnili po poškodení na konci 19. storočia. Park doteraz slúži svojmu pôvodnému účelu.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa