Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Rímskokatolícky farský kostol nanebovzatia Panny Márie (Blumentál), Bratislava, (foto Boris Polakovič)

Rímskokatolícky farský kostol nanebovzatia Panny Márie (Blumentál), Bratislava, (foto Boris Polakovič)

Rímskokatolícky farský kostol nanebovzatia Panny Márie (Blumentál), Bratislava, (foto Boris Polakovič)