Roky 1940 – 1945

Obdobie 1940 – 1945 je späté s menom umeleckého šéfa Baletu SND Maximiliána Fromana. Froman bol predstaviteľom ruskej baletnej školy a bývalým členom svetoznámeho súboru Sergeja Ďagileva Ballets Russes. Pred príchodom do Bratislavy pôsobil v Záhrebe a Belehrade. Zoznámil slovenské publikum s baletmi v podobách, ktoré poznal z pôsobenia u Ďagileva.