Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka, Uhrovec

V jednotraktovom prízemnom ľudovom dome, pôvodne ľudovej škole s bytom učiteľa, s jednoduchým dvojosovým priečelím sa 29. októbra 1815 narodil učiteľovi detí z panstva grófa Zaya druhý syn Ľudovít. Štúr, vodca slovenského národného hnutia a zároveň politik, novinár, básnik a filozof opustil rodný dom vo svojich dvanástich rokoch. Neskôr len veľmi krátko pôsobil ako pisár a dozorca na grófovom panstve.
Traduje sa, že 27. novembra 1921 sa v rovnakom dome narodil rodičom Štefanovi a Pavlíne Dubčekovcom syn Alexander. Onedlho po narodení, v roku 1925 odišiel s rodičmi v rámci programu Interhelpo do Kirgizska, odkiaľ sa rodina vrátila až v roku 1938. Ľavicová orientácia priviedla Dubčeka k členstvu v komunistickej strane, V tejto súvislosti sa na prelome rokov 1967-8 stal hlavným predstaviteľom strany a viedol ju k obrodnému procesu v Československu. Tento však násilne prerušila 21. 8. 1968 invázia vojsk Varšavskej zmluvy pod vedením Sovietskeho zväzu. Pamätné tabule na dome, dnes múzeu sú pripomienkou rodiska najvýznamnejších predstaviteľov novodobej histórie Slovenska.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa