Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Leányvár, rímsky kastel s náznakovou rekonštrukciou brány, Iža (Archív Pamiatkového úradu SR, foto R. Daňo)

Leányvár, rímsky kastel s náznakovou rekonštrukciou brány, Iža (Archív Pamiatkového úradu SR, foto R. Daňo)

Leányvár, rímsky kastel s náznakovou rekonštrukciou brány, Iža (Archív Pamiatkového úradu SR, foto R. Daňo)