Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Leányvár, rímsky kastel, kasárne so studňou, Iža (Archív Pamiatkového úradu SR, foto R. Daňo)

Leányvár, rímsky kastel, kasárne so studňou, Iža (Archív Pamiatkového úradu SR, foto R. Daňo)

Leányvár, rímsky kastel, kasárne so studňou, Iža (Archív Pamiatkového úradu SR, foto R. Daňo)