Rímsky vojenský tábor Leányvár v Iži

V katastri obce Iža, na južnom brehu Dunaja, leží v lokalite zvanej Leányvár, rímsky vojenský tábor. Slúžil ako predmostie legionárskej pevnosti Brigetio. Rimania vybudovali v poslednej tretine 2. storočia pevnosť s barakmi z nepálených tehál, chránených drevozemným valom a palisádami. Po jej zániku vystavali kamennú pevnosť štvorcového pôdorysu s 20. vežami a štyrmi bránami v opevnení. V kasteli slúžila posádka až do 4. storočia. Archeologickým výskumom odkrytá časť architektúr je sprístupnená návštevníkom in situ.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa