Rímskokatolícky kostol sv. Alžbety (Modrý kostolík), Bratislava

V areáli secesného gymnázia na Bezručovej ulici v priestore rozrastajúceho sa centra mesta postavili v rokoch 1906 – 1908 podľa projektu architekta Ödöna (Edmunda) Lechnera pôvabnú stavbu pôvodne gymnaziálneho kostolíka. Priestorové usporiadanie s asymetricky pričlenenou valcovitou vežou so zvoncovitou kupolou a riešenie detailov architektúry predstavuje vrcholné dielo významného priekopníka maďarskej secesie. Lechner vo svojom diele často uplatňoval organické tvary, v prípade Modrého kostolíka v kombinácii s románskymi predlohami a motívom ruže, atribútom patrónky kostola. Nad rustikálne tvarovaným stlačeným oblúkom portála je kruhová mozaika so sv. Alžbetou. Objekt zaujme svojim farebným riešením, z ktorého vychádza i ľudový názov. Jednoloďový interiér je zaklenutý s pásmi valenej klenby. Z dielne autora projektu je i vnútorné vybavenie kostola.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa