Šaštín – Kláštorný komplex Paulínov

Barokový kláštorný komplex, vyhľadávané pútnické miesto v Šaštíne postavili v rokoch 1733 – 1762 podľa projektu paulínskeho pátra A. Vepiho. Barokový kostol vychádza svojim pôdorysným riešením z typu rímskeho Il Gesù. Stavbu viedol cisársky architekt F. A. Hillebrandt, ktorý je zároveň autorom hlavného oltára so zázračnou sochou Sedembolestnej Panny Márie. Ďalšie oltáre objednali u J. L. Krackera, výmaľbu u J. J. Chamanta. Ešte pred dostavaním komplexu zrušil cisár paulínsku rehoľu, takže veže dostavovali až v roku 1864. Súčasťou areálu pútnického kostola je kaplnka Panny Márie, miesto pôvodného umiestnenia zázračnej sochy.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa