Rímskokatolícky drevený Kostol sv. Františka z Assisi v Hervartove

Rímskokatolícky drevený Kostol sv. Františka z Assisi v Hervartove vznikol v období 1499 – 1500. Je najstarší a najzachovanejší drevený kostol na území Slovenska. Najvzácnejšiu časť interiéru kostola predstavujú gotické obrazy a nástenné maľby z obdobia od roku 1655 a 1805.
Kostol v Hervartove, ako aj ďalších sedem drevených kostolov v slovenskej časti Karpatského pohoria, sa nachádza na Zozname svetového dedičstva UNESCO.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky > Východoslovenské drevené kostoly

Mapa