Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Ľudový dom s uzavretou verandou, Ždiar (Archív Pamiatkového úradu SR, foto Krajský pamiatkový úrad Prešov)

Ľudový dom s uzavretou verandou, Ždiar (Archív Pamiatkového úradu SR, foto Krajský pamiatkový úrad Prešov)

Ľudový dom s uzavretou verandou, Ždiar (Archív Pamiatkového úradu SR, foto Krajský pamiatkový úrad Prešov)