Rezervácia ľudovej architektúry, Vlkolínec

Vlkolínec, ktorý od svojho vzniku tvoril súčasť Ružomberka, leží v Národnom parku Veľká Fatra pod dominantným skalným masívom vrchu Sidorovo. Osada sa spomína už v 14. stor. ako vonkajšia ulica Ružomberka a patrila hradnému panstvu Likavského hradu. Jej obyvateľstvo popri roľníctve nachádzalo prácu v ružomberských továrňach. Zástavbu hromadnej dediny vytvárajú trojpriestorové zrubové domy s kamennou podmurovkou, kryté sedlovou šindľovou strechou. Do hĺbky úzkej parcely stoja maštale a menšie hospodárske stavby, často pod jednou strechou. Zástavbu ukončujú stodoly. Dvory boli zväčša bez plotov a predzáhradiek. V centre obce sa zachovala drevená zvonica z roku 1770 a šindľom krytá studňa, na bočnej komunikácii stojí kaplnka Panny Márie z roku 1875 a murovaná škola. Cenné krajinárske zázemie obce tvoria úzke pásiky polí a pasienkov. V obci je temer 80 objektov vyhlásených za národné kultúrne pamiatky.

Mapa