Rezervácia ľudovej architektúry, Veľké Leváre

Veľké Leváre sa nachádzajú v Záhorskej nížine, v okrese Malacky. Pamiatkovú rezerváciu tvorí Habánsky dvor, ktorý založili v roku 1588 na základe zmluvy novokrstencov z Brodského s grófom Jánom z Lembachu a mestečka Veľké Leváre ako jeden z asi tridsiatich bratských dvorov na západnom Slovensku. Pre Habánov, zaoberajúcich sa viacerými remeslami, bolo charakteristické spoločné využívanie veľkých domov, situovaných ako solitéry na pomyselnej štvoruholníkovej sieti. Súčasťou zástavby je kaplnka Návštevy Panny Márie. Najstaršie časti zástavby pochádzajú zo 17. stor. V prízemiach domov murovaných z nepálených tehál, prípadne z nabíjanej hliny, boli pôvodne rozsiahle haly s centrálne situovaným stĺpom, nesúcim trámový strop. Využívali sa napr. na spoločné dielne, alebo na spoločné stravovanie. V podkroviach boli komory oddeľované vypletanými prútenými konštrukciami omazanými hlinou. Charakteristickou črtou tejto rezervécie sú neobvyklo veľké objemy domov, pôvodne krytých slamenou krytinou. Nachádza sa tu 25 objektov vyhlásených za národné kultúrne pamiatky.

Mapa